BLOG

In contact blijven in Corona tijd

SKY team overleg skype

Veel van ons klantencontact vindt normaal gesproken plaats door middel van een bezoek. Uiteraard worden ook e-mail en telefoon veelvuldig gebruikt, maar wij hechten veel waarde aan het bouwen van een relatie met onze klanten, zodat wij hen van een goed passend product kunnen voorzien. U kunt zich voorstellen dat dit ook voor ons de afgelopen tijd aanpassen is geweest.

Om toch contact met elkaar te blijven houden, gesprekken te voeren en te zorgen voor een optimale oplossing zijn wij nog meer digitaal gegaan. Zo kunnen wij de productie in goede banen blijven leiden en zorgen voor tijdige levering aan de klant.

Wij hebben onze online communicatiemiddelen inmiddels flink opgeschaald. Naast dat wij onderling elke dag contact hebben met beeld en geluid, moedigen wij ook onze partners, leveranciers en klanten aan om dit te doen

Om dit te faciliteren zijn wij bereikbaar via diverse kanalen:

  • Skype
  • Skype for business
  • Microsoft Teams

Stuur uw betreffende contactpersoon een e-mail voor gegevens om via één van deze tools uw vragen te stellen of overleg te plegen.